Coffin Camp

Velkommen til Coffin Camps hjemmesider.
Campen har fått dette navnet ganske enkelt på grunn av vårt musikk anlegg!
"The Coffin Blaster".

Vi er å finne på Roskilde hvert år. Plassen vi kan finnes er også det samme:
Felt C57 på kartet i programmboka du får utdelt når du bytter billett mot armbånd.
C57 finner du i C-campen, rett ved siden av C-tårnet. [klikk her for kart]
Rundt på siden finner du bilder og historien til campen, og oss som har laget den.

Alle er velkommen til oss for musikk og festing mellom konserter og søvn.